Indkøbsklubben

KHL Indkøbsklub

Få fordelagtige rabataftaler på gødning og landbrugsdiesel samt mulighed for attraktive og lave priser på planteværnsmidler, såsæd og andet.

Vi ved, at samhandel giver lavere priser, og det er grundprincippet for KHL Indkøbsklub. De købte produkter leveres direkte til dig uden skjulte omkostninger. Prisen, du handler til er nettopris efter rabat – altså ingen skjulte rabatter eller andet.

Indkøbsklubben er for alle helt fra de mindre deltidsbrug til de større, der udliciterer opgaven.

For at gøre det nemt for dig at følge markedspriserne, sender vi løbende nyhedsmails, hvor vi holder dig ajour med bla. priser på gødning og landbrugsdiesel. Derefter er det blot at slå til, og få leveret produktet på din adresse.

Som medlem af indkøbsklubben får du:

 • En garanti mod for store omkostninger
 • Konkurrencedygtige priser på såsæd, gødning og planteværnsmidler
 • Rabataftaler på landbrugsdiesel, olie mv.
 • Rabataftale på kontrol af gyllebeholder
 • Rabataftale på mikronæringsstoffer

Du betaler 2.500,- kr. pr. år for at være medlem, penge der hurtigt er tjent ind på en god forretning.

“Vi matcher de bedste, og er billigere end de fleste”

Kemi Indkøbsklub

Deltag i indkøbsrunderne

Som medlem af Indkøbsklubben opdateres du jævnligt pr. mail med relevante tilbud samt tilbud om at deltage i indkøbsrunderne. Der er årligt 5 indkøbsrunder:

 • Forårskemi | februar – marts
 • Såsæd | maj – juni
 • ”Round-up” runde | juni
 • Efterårskemi | august – september
 • Såsæd | november – december

Kontakt os:

Henrik Mulvad Madsen

Henrik Mulvad Madsen

Planteavlskonsulent

Helge Lund

Helge Lund

Planteavlskonsulent

Handels- og samarbejdsbetingelser

 • Produkterne leveres og faktureres af leverandøren direkte til hver enkelt medlem
 • Eventuelle reklamationer sker til/løses direkte mellem medlem og leverandør. KHL Indkøbsklubben kan hjælpe ved en eventuel konflikt.
 • KHL Indkøbsklub er formidler og ikke aftalepart. Aftaler, der formidles af KHL Indkøbsklub indgås retligt mellem leverandør og medlem, hvorfor medlemmet må holde sig til leverandøren i tilfælde af, at kunden lider tab som følge af misligholdelse eller skade forårsaget af leverandøren.
 • KHL Indkøbsklub er ikke erstatningsansvarlig over for medlemmet i tilfælde af drifts-/tids- og avancetab eller lignende, mistede eller misligholdte kontrakter og andre eventuelle følgetab og virkninger af handlinger og/eller undladelser hos indkøbsformidlingen.
 • Ordre-/bestillingslister sendes fra KHL Indkøbsklub til det enkelte medlem, som skal returnere bestillingen til KHL inden for den tidsfrist, der fastsættes ved hver indkøbsrunde.
 • KHL Indkøbsklub udarbejder udbudsmateriale til potentielle leverandører med fordeling på varetype og mængde. Indkøbspriser oplyses til deltagerne efter udbudsrunden.
 • Ved bestilling af varer gennem udbudsrundde, forpligter man sig til at aftage den bestilte mængde. Det er muligt at efterbestille varer frem til betalingsfristen.
 • Ved henvendelse direkte til leverandøren oplyses medlemskab af KHL Indkøbsklub.
 • Der er gensidig tavshedspligt mellem KHL Indkøbsklub og det enkelte medlem. De nyhedsmails, der sendes fra Indkøbsklubben må ikke videreformidles og de hjemtagne priser på ikke bruges offentligt.
 • Overtrædelse af disse handels- og samarbejdsbetingelser kan medføre udelukkelse af medlemskab af Indkøbsklubben i op til 3 år. Ved udelukkelse af medlemskab, er medlemmet stadig forpligtet til at betale medlemskab for det indeværende år.