Gylleanalyser

Gylleanalyser er et værdifuldt redskab

Vil du optimere dine gødningsplaner og dermed få et større udbytte, kommer du ikke uden om en gylleanalyse. Analysen kan du også bruge, når du skal handle gylle.

Ved udarbejdelse af gødningsregnskaber bruges standardværdier for næringsindholdet i gylle afhængigt af besætningens sammensætning m.m. Med gylleanalysen får du kendskab til gyllens korrekte indhold af kvælstof og andre næringsstoffer, og du kan dermed optimere gødningsplanen bedst muligt.

Få gratis analysebeholdere

Inden, du udtager prøver, skal du hente en speciel beholder på planteavlskontoret. Prøven skal sendes i denne plastikbeholder, der er monteret med stregkode.

Analysebeholdere kan du kvit og frit hente hos os.

Udtagning af gylleprøver

Når du udtager prøven, skal du sikre dig, at 1 liter repræsenterer gylletankens indhold. Det kan være svært, så det er derfor vigtigt, at du sørger for, tanken er velomrørt og at der udtages flere delprøver. Det er især vigtigt for fosfor, totalkvælstof og tørstof, mens det er mindre vigtigt for ammoniumkvælstof og kalium.

Delprøverne blandes i en spand, hvorefter du udtager den prøve, der sendes til analyse.

Ønsker du derimod kun at kende indholdet af ammoniumkvælstof, anbefaler vi, at du ikke omrører tanken, og udtager prøven under flydelaget.

Gylleprøven skal transporteres hurtigst muligt, og bør opbevares på køl fra udtagning til indsendelse, så næringsstofferne ikke ændrer sig.

Gylleprøver

Hvordan udtages gylleprøven

  • Montér prøveflasken på en 1-2 m lang pind
  • Fastgør en snor på prøveflaskens låg
  • Montér låget løst på prøveflasken
  • Flasken sænkes ned til mindst ½ m under flydelaget
  • Låget trækkes af flasken, som fyldes med gylle i den valgte dybde

Har du spørgsmål vedrørende gylleprøver, kan du altid kontakte os.

Petra Gutt

Petra Gutt

Planteavlskonsulent

Britt Damgaard Lauritzen

Britt Damgaard Lauritzen

Planteavlskonsulent