Planteavlsrådgivning

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Planteavlsrådgivning

Få værdi med planteavlsrådgivning

Har du overvejet, om du kan tjene flere penge på din planteavlsproduktion? Med det rette fokus og kompetent rådgivning, finder vi sammen de muligheder, der skal udnyttes for at skabe en succesfuld virksomhed.

Vil du gerne have overskud og en positiv bundlinje, skylder du dig selv at have styr på de faktorer, der påvirker din planteavlsproduktion. Vores fornemmeste opgave er at være din sparringspartner hele vejen, også i marken, og rådgive dig ud fra vores faglige viden med fokus på din bundlinje.

Dette gør vi blandt ved hele tiden at holde os opdateret på den nyeste viden på planteavlsområdet. Kun dermed kan vi stille dig de rigtige spørgsmål, så du kan se og finde de muligheder, der ligger i din planteavlsproduktion.

Planteavlskontoret tilbyder følgende:

Fællesskema // EU-ansøgning

Få tilknyttet en personlig planteavlskonsulent, der gennemgår de muligheder og regler der er for din bedrift i forbindelse med udarbejdelse af fællesskemaet i Tast-Selv-Service.

Erstatningsopgørelser

Nedgravning af nye vandrør, kraftigt hagl eller store oversvømmelser kan være hændelser der gør, at der skal laves beregninger over dit tab på marken. Brug vores erfaring med at udarbejde erstatninger, og få en opgørelse, der kan anvendes til at beregne den erstatning, du er berettiget til.

Korttegning

Præcise arealoplysninger er helt uundværlige i dag. Vi udarbejder mark- og oversigtskort over dine marker og din ejendom, og leverer dem i forskellige størrelser helt fra kort i lommeformat til plakater, du kan hænge på væggen.

 

Markgrupper - markbesøg

Markbesøg

Bliv medlem af en markgruppe. Markgruppen består af 5-8 personer, som mødes hos hinanden 6-7 gange i løbet af vækstsæsonen. Sammen med en planteavlskonsulent gennemgås markerne og aktuelle emner diskuteres.

Klippekort baner vejen for mere rådgivning.

Med et klippekort får du mere rådgivning for færre penge. Vælg mellem det store klippekort på 13 timer eller det mindre på 6 timer. Kontakt din planteavlskonsulent for bestilling.

Klippekort

Mark- og gødningsplaner

Grundlaget for næste sæsons planlægning starter den dag, hvor du går i gang med at udarbejde din mark- og gødningsplan. Det kan være svært at huske alt fra A-Z, så brug os som en hjælp til at udarbejde bedriftens markplan, herunder planlægning af afgrøde- og sortvalg samt planlægning af sædskifte og valg af gødskningsstrategi.

Gødningsregnskab og sprøjtejournal

Det er alt sammen ting, der skal være styr på og som skal gøres. Vi hjælper gerne med papirarbejdet, og gør det nemmere for dig.

Planteavlsrådgivning
ATV Jordprøver

Jordprøver

Du kan få os til at udtage jordprøver (manuelle eller GPS) eller du kan selv udtage jordprøverne og aflevere dem til analyse på vores kontor. Vælger du, at vi skal udtage GPS jordprøver, kan vi samtidig udarbejde tildelingskort, du kan bruge i dit GPS-system eller sende til din maskinstation.

Tilskud og projekter

Som planteavler kan du fra tid til anden søge om tilskud til projekter og teknologi. Vi kender de forskellige ansøgningsrunder og er vant til at udarbejde tilskudsansøgninger, så undgå faldgruberne og lad os hjælpe dig.

Tilskud og projekter

Kontakt os

Forskellen på god og dårlig økonomi er ofte de små marginaler. Som aktiv planteavler kan du altid hente hjælp og sparring hos os. Vi rådgiver gerne over telefonen fx om gødningsvalg, aktuelle planteværn eller hvad du har behov for.

Anders Smedemand Musse

Anders Smedemand Musse

Planteavlschef