Forældrekøb

Undgå faldgruber, når du udlejer til dine børn

Mange forældre hjælper sine børn godt på vej i voksenlivet ved at gøre et forældrekøb. Vælger du den løsning, er der en række skattemæssige forhold, du skal være opmærksom på.

Tidligere har SKAT ikke stillet spørgsmålstegn ved, om man kunne lade sig beskatte i virksomheds- eller kapitalafkastordningen. De har heller ikke koncentreret sig, om underskud ifm. udlejning kunne fratrækkes, da man pr. definition inden for skatteret har antaget, at udlejning af fast ejendom var erhvervsmæssig virksomhed.

Sådan er det ikke mere. Der er sket en udvikling på området, som betyder, at du skal være opmærksom på flere forhold, inden du køber bolig og udlejer til din børn.

Udlejning af andelsbolig

Overvejer du at købe en andelsbolig og udleje til dine børn, er det i skattemæssig henseende tale om fremleje af en lejlighed.

Det betyder, at du ikke kan benytte virksomheds- og kapitalafkastordningen, da det ikke er erhvervsmæssig udlejning i skattesammenhæng. Det betyder også, at giver udlejningen overskud, skal du beskattes af det – og giver det underskud, kan du ikke få fradrag for underskuddet.

Udlejning af ejerbolig

Ejer du eller overvejer at købe en ejerlejlighed eller et hus, du vil udleje til dine børn, kunne det tidligere anses for at være erhvervsmæssig virksomhed.

På dette område er der sket en udvikling som tyder på, at SKAT har lov til at fastsætte et krav om rentabilitet for udlejningen.

Rentabilitet er en virksomheds forrentning af den samlede investerede kapital, og er en måde at måle afkast procentvis på. SKAT kan altså med andre ord kræve, at du opnår en forrentning af den investerede kapital, der som minimum svarer til markedsrenten i samfundet.

Mener SKAT ikke, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed, kan du ikke trække et underskud fra. Overskud fra udlejningen vil derimod altid være skattepligtigt.

Virksomheds- og kapitalafkastordning ved udlejning af ejerbolig

For at du kan benytte virksomheds- og kapitalafkastordningen, skal der være tale om erhvervsmæssig udlejning. Som udgangspunkt må du ikke selv bo i den bolig, du udlejer.

Det betyder, at du skal opkræve en leje, der svarer til markedslejen for en tilsvarende bolig. Markedslejen er den leje, du ville opkræve, hvis du udlejede til 3. mand.

Forældrekøb
Forældrekøb, skat

Bindende svar fra SKAT

Vil du gerne være helt sikker på de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med udlejningen, kan du søge om bindende svar hos SKAT.

Et bindende svar koster 400,- kr. samt betaling til din skatterådgiver. Har du opgivet alle relevante oplysninger om udlejningen ved ansøgning til SKAT, er svaret fra SKAT bindende i indtil 5 år.

De penge er givet rigtig godt ud.

Søg rådgivning

Skatteretten er et område under udvikling, og det er derfor vigtigt, at du ikke bare springer ud i udlejning af bolig til dine børn eller andre nærtstående. Drøft forholdene med din skatterådgiver inden – også hvis du ønsker at investere i en bolig med henblik på almindelig udlejning.

Inge Kloster Iversen

Inge Kloster Iversen

Skattechef

Jesper Nedergaard

Jesper Nedergaard

Økonomikonsulent

Peter Føns Knudsen

Peter Føns Knudsen

Økonomikonsulent