Faktura

Sådan skal en faktura se ud

Der er mange måder at udarbejde en faktura på, men ønsker du fradraget i forbindelse med køb af produkter eller ydelser, skal du have 100 % styr på indholdet af din faktura.

Der må ikke herske nogen tvivl om, hvem der er sælger, hvem der er køber, og hvad der leveres hvornår. Kan der sås tvivl om rigtigheden af fakturaen, kan SKAT nemlig nægte dig fradraget.

Krav til din faktura

En ganske almindelig faktura skal som minimum indeholde:

 • Fakturadato = udstedelsesdato
 • Fakturanummer = fortløbende nummer
 • Den sælgende virksomheds CVR-nummer
 • Den sælgende virksomheds navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Mængden/omfanget samt arten af de leverede varer eller ydelser
 • Den dato, hvor levering af varerne/ydelserne sker eller afsluttes (hvis datoen er forskellige fra fakturaens udstedelsesdato)
 • Betalingsdato (når der er tale om en fastsat afdragsvis betaling, og betalingsdatoen afviger fra fakturaens udstedelsesdato)
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter (hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed)
 • Omfatter fakturaen både momspligtige leverancer og momsfrie leverancer (fx udlæg), skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer der er momspligtige og de momspligtige leverancer skal opføres med særskilt sammentælling
 • Den gældende momssats
 • Det momsbeløb, der skal betales
 • Totalbeløb inkl. moms. Ved byttehandel mellem momsregistrerede virksomheder og hvor det kun er den ene part, der udsteder faktura, skal fakturaen også indeholde købers CVR-nummer, så begge virksomheders CVR-numre fremgår af fakturaen
 • Art og omfang samt pris for det, der er modtaget i bytte

Ved handel med EU-lande eller tredje-lande uden for EU, er der særlige krav, som ikke er omtalt her.

Faktura

Fakturering af el

Skal du viderefakturere el, skal du opfylde kravene for dette. Følgende skal fremgå af fakturaen:

 • Fakturadato = udstedelsesdato
 • Sælgers navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Aftagenummer
 • Afgiftens størrelse pr. aftagenummer
 • Købers momsnummer (hvis denne er momsregistreret)

Dette er også gældende, hvis der sker en fakturering af elforbrug mellem to selskaber eller mellem udlejer og lejer.

A/C afregning af elafgifter er ikke tilladt.

Din virksomhed – dine penge

Er du i tvivl om din faktura opfylder de gældende krav fra SKAT, så du kan opnå fradraget, så tøv ikke med at kontakte os. Og har du spørgsmål til din viderefakturering af el, står vi også klar til at svare på disse spørgsmål.

Margrethe Knudsen

Margrethe Knudsen

Regnskabsassistent