Ejer- og generationsskifte

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Økonomisk rådgivning
  4. Ejer- og generationsskifte

Forbered virksomhedsskiftet i god tid

At gennemføre et generationsskifte/ejerskifte er ofte en stor beslutning og kræver energi, viden og erfaring. Der skal være styr på skatteforhold, økonomi, og der skal tages hensyn til familiens ve og vel.

Når vi taler om generationsskifte og ejerskifte, skal vi have godt styr på både køber og sælger. Ofte er der involveret følelser, og det kan være svært at disponere korrekt, når det er en beslutning, der rækker langt ud i fremtiden og griber ind i flere familier.

Overdrag virksomheden sikkert

Det kan godt betale sig at forberede et virksomhedsskifte i god tid – jo før jo bedre. Der skal være tid til at tale de juridiske forhold godt igennem ligesom begge parter skal være opmærksom på de bløde værdier i hinandens familier.

En række forhold skal afklares før der udarbejdes dokumenter vedrørende finansiering, formue, skat, gæld samt juridiske forhold som testamente, ægtepagt og mere.

– Fortiden i nye rammer

“Vi synes, vi har fået den hjælp, vi havde brug for til vores generationsskifte og Thorbjørn har længe vidst, hvad der skulle ske”.

Jacob & Jørn Damgaard

Christiansfeld

Kom i trygge hænder hos KHL

Nærmer du dig et generationsskifte eller ejerskifte, så lad os hjælpe dig med at få klarlagt den bedst mulige løsning for dig og familien. Vi kan bistå ved de forhandlinger, der skal foregå for både køber og sælger samt hjælpe med at få styr på:

  • Hvordan virksomheden tilpasses bedst muligt til salg?
  • Skat og økonomi i forbindelse med salg og overdragelse
  • Arv og andre personlige forhold
  • Et enigt virksomhedsskifte

 

Ring til os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig

Thorbjørn Pedersen

Thorbjørn Pedersen

Økonomikonsulent

Lars Rafn

Lars Rafn

Advokat (L)