Årsrapport og skatteregnskab

Årsrapport og skatteregnskab

Har du overvejet, om vi skal udarbejde dit skatteregnskab, årsrapport og selvangivelse, så du har tid til at styre bedriften?

At indberette selvangivelse til skat, udarbejde skatteregnskab, eksterne årsrapporter og andet tager tid og kræver koncentration. Lad os gøre det hårde arbejde efter dine anvisninger og med dig i centrum.

– Alt samlet ét sted

“Hvert kvartal tager Claus Bech Jensen og jeg en snak om ejendommens status. Når året er ved at være omme, skal jeg have lagt budget, og da gør Claus det let for mig, da han samler alle data på ét sted”.

Jes Philipsen

Svineproducent, Hejls

Skatteregnskab

De lovpligtige skatteregnskaber skal udarbejdes hvert år ligesom det er nødvendigt at indberette selvangivelsen til skat. Vi vælger den løsning, der passer dig bedst, og håndterer dit skatteregnskab efter virksomhedsskatte- eller kapitalafkastordningen.

Derudover rådgiver vi og sparrer gerne med dig om din fremtidige skattemæssige strategi, muligheder for eventuel etablering af selskaber og hvad du ellers har af muligheder.

Årsrapporter

Efter dit ønske kan vi også udarbejde din årsrapport – for den personlig ejede virksomhed eller for selskaber. Drejer det sig om selskaber, samarbejder vi med revisorer, der dækker de forskellige områder af.

Med hensyn til den eksterne årsrapport sørger vi for, at den lever op til kravene i revisorlovgivningen. Har det din interesse, kan vi også udarbejde en intern årsrapport til dig. Den indeholder en række analyser, der understøtter virksomhedslederen dvs. dig, i de daglige og strategiske beslutninger, du løbende skal træffe.

Kontakt os

Alle vores økonomikonsulenter og -assistenter er kompetente medarbejdere, der kan hjælpe dig. Få din personlige kontakt til at udarbejde de rapporter og regnskaber, du ønsker.

Marie Kock Pedersen

Marie Kock Pedersen

Afdelingsleder økonomi & HR-chef

Claus Bech Jensen

Claus Bech Jensen

Chefkonsulent økonomi