Møddings- og ensilagepladser

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Miljøtilsyn
  4. Møddings- og ensilagepladser

Møddings- og ensilagepladser

Indretning af møddingspladser og ensilagepladser giver ofte anledning til indskærpelser fra kommunen, men nu kan du få styr på både silo og møddingpladsen.

Uanset, om du har en møddingplads eller en silo til møg og ensilage, er der helt specifikke krav, du skal opfylde.

Opbevaring af møg og ensilage

Den plads, du bruger til møg og ensilage skal være uden revner og med fald til afløb og opsamling i tanken.

Der er to måder, du kan opbevare møg og ensilage på:

  • Stakket op mod en muret muret opkant, der er minimum 1 m høj
  • Sikre, at der som minimum er støbt en 2 m bred randbelægning, hvor der ikke ligger møg og ensilage samt afløb i begge ender

Sørg samtidig for, at der ikke ligger ensilage og møg ud over enden af tilkørsel til møddingpladsen/siloen. Der må ikke kunne sive væske ud på den omliggende jord eller tilkørsel.

Kører du ikke gødning til pladsen dagligt, skal gødningen overdækkes med plast.

Kontakt

Har du spørgsmål, så grib telefonen og ring til Lene.

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent