Godkendt dyrehold

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Miljøtilsyn
  4. Godkendt dyrehold

Hvad er min ejendom godkendt til af dyrehold?

Har du styr på, hvor mange dyr du må have på din ejendom? Det tilladte dyrehold afhænger blandt andet af, om du har tilladelse eller godkendelse efter de nye eller de gamle regler.

Ved miljøtilsyn tjekker kommunen om den tilladte produktion og dyrehold er overholdt. Det gælder også tilladelser/godkendelser til dyrehold på ejendommen, sammensætningen af dyr og udsving i produktionen.

– Tilladelser og godkendelser

Tilladelser og godkendelser til dyrehold følger altid den pågældende adresse, og kan ikke flyttes mellem ejendomme.

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent

Tilladt dyrehold

Ofte er der usikkerhed om det tilladte dyrehold. En udbredt misforståelse er, at du har godkendelse til et bestemt antal DE, men da antal dyr pr. DE og vægtintervallet ændrer sig, er en opgørelse alene på DE ikke retvisende – og i de nyere godkendelser regulerer man slet ikke efter antal dyr og DE.

Herunder kan du læse mere om, hvordan de tilladte dyrehold opgøres efter henholdsvis produktionsareal og dyreenheder (DE).

Godkendelse efter produktionsareal (efter 2017)

Har du en nyere miljøgodkendelse eller tilladelse, er din ejendom sikkert godkendt efter produktionsareal. Det er i korte træk det netto staldareal, hvor dyrene har permanent adgang til. Altså stalden fraregnet fodergange, opsamlingsareal til malkning, udleveringsrum mv.

Hvis du har en godkendelse til produktionsareal har du generelt en meget fleksibel godkendelse, og der er ikke som sådan krav til, hvor mange dyr, der maksimalt må være i stalden, herunder heller ikke nogen vægtgrænser. Der vil også typisk være fleksibilitet i forhold til sammensætningen af dyr, fx vil en stald til køer også være godkendt til kvier og omvendt. Miljøbelastningen regnes efter de antal kvadratmeter staldareal, hvor der befinder sig dyr.

Er du godkendt efter produktionsareal tjekker kommunen, at der ikke går dyr på flere kvadratmeter staldareal end godkendt og i andre bygninger end godkendt. Ligeledes skal staldsystemet og gulvtype stemme overens med det godkendte. En godkendelse efter produktionsareal tilsidesætter ikke eventuelle dyrevelfærdsmæssige krav til maksimal belægning af dyr.

Godkendt dyrehold
Godkendt dyrehold

Godkendelse efter DE (før 2017)

Har du en ældre tilladelse eller godkendelse (fra før ca. 2017), er du som hovedregel godkendt til det antal dyr med det vægtinterval, der var udgangspunktet for den seneste godkendelse forudsat, at produktionen har været rimelig stabil siden.

Den tilladte produktion omregnes herefter til nutids-DE med justering for eventuelle ændrede ind- og afgangsvægte. Hvis dit dyrehold har været reduceret i en årrække, kan kommunen i forbindelse med et miljøtilsyn have nedreguleret det tilladte dyrehold. Tjek derfor altid den seneste miljøtilsynsrapport.

Vil du have hjælp til at kigge dine tilladelser/godkendelser igennem og være forberedt til et eventuelt miljøtilsyn, eller har du andre spørgsmål, så kontakt os.

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent