Genbrugspladsen

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Miljøtilsyn
  4. Genbrugspladsen

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Vidste du, at erhvervsvirksomheder, og dermed også landmænd, skal betale for at bruge kommunernes genbrugspladser?

De fleste kommuner opkræver et grundgebyr, der blandt andet dækker deres administrationsudgifter. Herudover betaler du som virksomhed ved hvert enkelt besøg på genbrugspladsen. Prisen afhænger af, hvilken type affald, der indleveres.

Opkrævning fra kommunerne

Kommunerne har forskellige opkrævningsmodeller for aflevering af affald på genbrugspladsen. Her kan du se en oversigt for kommunerne rundt om Kolding. Der er også er link til kommunernes hjemmesider for erhvervsaffald, hvor du kan finde flere oplysninger om priser og tilmelding.

Fredericia Kommune

I Fredericia har de samlet alle informationer omkring affald for både private og erhverv på den samme side.

Læs mere om Affald og genbrug her, hvor du også kan orientere dig om selvbetjeningsløsninger og andet.

Vejen Kommune

Du betaler en fast årlig betaling pr. tilmeldt køretøj. Herefter kan afleveres ubegrænsede mængde af ikke farligt affald.

Du skal læse mere om reglerne i Vejen Kommune på Regulativ for erhvervsaffald.

Vejle Kommune

I Vejle Kommune skal du tilmeldes affaldsordningen samt have en G’Bizz, som foretager en elektronisk registrering af hver tilkørsel til genbrugspladsen.

På siden om Erhvervsaffald og miljø kan du læse mere om, hvordan du får en G’bizz samt håndtering af dit affald.

Kolding Kommune

Alle virksomheder, der benytter genbrugspladserne i kommunen, skal betale for renovation.

På siden Affald og gebyr kan du læse mere om de forskellige satser for dit erhvervsaffald samt hvordan du håndterer erhvervs- og landbrugsaffald.

Haderslev Kommune

Alle virksomheder med adresse i kommunen har pligt til at sortere deres affald og bortskaffe dette på rette vis.

Find ud af, hvordan du håndterer dit erhvervsaffald, bygge- og anlægsafflad, landbrugsaffald og meget here på siden Erhvervsaffald og genbrug i Haderslev Kommune.

Affald

Opfyld lovgivningen omkring bortskaffelse af affald, og undgå at blive trukket i arealstøtte.

Affald

Kontakt

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent