Bræmmer

Bræmmer

Opfyld kravet om 2 m bræmme. Brug eventuelt kommunernes kortværktøj, og få vist de vandløb på ejendommen, der er bræmmekrav på.

I praksis er stort set alle vandløb og grøfter omfattet af kravet om bræmmer. Det gælder nemlig alle målsatte og alle naturlige vandløb samt vandhuller, søer og mergelgrave over 100 m².

Studér nye og ældre kort

I tvivlstilfælde kan man, når det gælder vandløb og grøfter, studere ældre kort. Hvis vandløbet/grøften er aftegnet på ældre kort, er der næsten helt sikkert bræmmekrav.

Mht. vandhuller gælder at “enkeltmands” vandhuller (inde på marken) uden afløb er undtaget fra bræmmekrav. Vandhuller beliggende i skel har derimod altid bræmmekrav.

Brug kommunernes kortværktøj

Flere kommuner har et kortværktøj på deres hjemmeside, hvor man kan søge på sin ejendom og få vist vandløb, der med sikkerhed er bræmmekrav på. Gå på nettet, find kommunen og søg på bræmmer.

– Få tjek på naturen

Vil du naturen og biodiversiteten på din ejendom, kommer du langt med et Naturtjek.

Naturtjek er et enkelt redskab, som giver dig et overblik over, hvordan du bedst kan beskytte og forvalte den natur, der er på din ejendom og hvordan der eventuelt kan etableres ny natur.

Kontakt mig

Er du interesseret i at vide mere om bræmmer eller måske få et Naturtjek, kan du kontakte mig.

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent