Affald

Få styr på dit affald

Opfyld lovgivningen omkring bortskaffelse af affald, og undgå at blive trukket i arealstøtten. Læs også om olie- og kemikalierester samt bortskaffelse af medicinrester og kanyler.

Alle virksomheder har krav om at sortere og aflevere erhvervsaffald. De fleste landbrug kan med fordel tilmelde sig en containerafhentningsordning hos en privat affaldsaktør fx Marius Petersen, Meldgaard, Lotra m.fl., og komme let og ubesværet af med brændbart restaffald.

Afbrænding af affald

Afbrænding af alle typer affald er som hovedregel ikke tilladt, og overtrædelser kan i værste fald resultere i store bøder eller træk i arealstøtten.Det er dog normalt tilladt at afbrænde hugstaffald i skovarealer.

I nogle kommuner er det også tilladt, under visse betingelser, at afbrænde grenaffald fra udtynding af læhegn. Reglerne kan variere meget fra kommune til kommune, og vi anbefaler altid at sætte sig ind i de lokale regler. Uanset om lokale regler tillader afbrænding af grene, skal beredskabets regler for afstandskrav mv. altid overholdes.

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Rene fraktioner af pap, papir, glas, jern samt risikoaffald skal afleveres på genbrugspladserne. Har du større mængder sorterede “rene” genbrugsfraktioner, kan du i nogle situationer få affaldet afregnet i kontanter – ligesom med metaller.

Containerordninger

Har du et større landbrug, kan du med fordel tilslutte dig en containerordning til brændbart restaffald.

Det kan være tids- og arbejdsbesparende at få en container stillet ud på ejendomme. Affaldet skal kun håndteres én gang, og der er ikke noget, der ligger og flyder. Samtidig er prisen overkommelig.

Indgå fx en ordning med Marius Pedersen, Meldgaard, Lotra eller andre.

Affald

Affaldsordninger

Alt andet affald skal bortskaffes via affaldsordninger. For de fleste mindre og mellemstore landbrug fungerer en kombination af dagrenovation og bortskaffelse til modtage/genbrugspladsen fornuftigt.

Det er tilladt at køre ind på modtagepladsen med varebiler og mindre traktorer op til 3500 kg. Der må ud over vægtgrænsen være tilkoblet en påhængsvogn. Der er krav om tilmelding og betaling for erhvervsbrug af genbrugspladserne. Betalingssystem varierer fra kommune til kommune.

Olie og kemikalierester

Farligt affald som fx olie- og kemikalierester, asbestplader mv. kan i de fleste kommuner bortskaffes gratis til modtagepladsen – normalt med et maksimum på 200 kg pr. år.

Tom kemikalieemballage (tomme, skyllede dunke) med faremærkning (på nær faremærket giftig og meget giftig) skal bortskaffes som brændbart affald. Er der rester af kemikalier i, skal de dog bortskaffes som farligt affald.

Uanset om emballagen er tom eller ej, skal emballage mærket giftig eller meget giftig afleveres som farligt affald. Der kan være enkelte undtagelser hvor man godt må levere tom, skyllet emballage med disse to faremærker som brændbart affald. I så fald vil det stå på etiketten.

Affald - giftig
Affald - kanyle

Medicinrester, kanyler mv.

Opbevaring af medicin, medicinrester og tom emballage skal ske på forsvarlig vis. Et aflåst afmærket skab anbefales.

Tom emballage må normalt, med mindre andet fremgår af etiketten, bortskaffes sammen med almindeligt dagrenovation. Medicinrester og ubrugt medicin sendes retur til leverandøren, dvs. apoteket eller dyrlægen. Det er normalt gratis.

Vi anbefaler, at du har en skriftlig beskrivelse af procedure for bortskaffelse liggende ved KO-kontrol. Kanyler og skalpeller skal leveres til modtagepladsen i sikret emballage. Vær opmærksom på, at flere kommuner har særlig modtageordning for risikoaffald.

Mød KHLs miljøkonsulenter

Har du spørgsmål til bortskaffelse af affald, er du velkommen til at kontakte os og få en snak.

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ