Strategisk rådgivning

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Miljørådgivning
  4. Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning med fokus på miljø

Hvis du ønsker at øge bundlinjen i fremtiden, skal dine miljømæssige forhold være i orden – også om 10 år.

Når vi taler om investeringer i husdyrbrug, er det vigtigt at tænke langsigtet. Alle forhold skal være gennemtænkt, ikke mindst de miljømæssige forhold, der kan være afgørende for bedriftens fremtidige udviklingsmuligheder.

Hav fokus på miljøet

Det moderne landbrug hænger uløseligt sammen med miljøgodkendelser, vandområdeplaner, kommuneplaner m.v. Derfor er det vigtigt, at du har fokus på miljøet, når du ønsker at ændre eller udvide bedriften.

En effektiv strategiplan, hvor du også har tænkt miljøet ind kan fungere som dit pejlemærke på vejen mod en større bedrift.

Vi gør en forskel i din hverdag

Hvad enten du har brug for personlig sparring eller behov for miljømæssig ekspertise i forbindelse med gårdbestyrelser, bankmøder eller andet, kan du hente viden hos os.

Lad os byde ind med strategisk rådgivning, der er målrettet dig og din bedrift med fokus på det, der gør en forskel for dig.

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent