Miljøvurdering

Miljøvurdering af ejendomme

Skal du handle ejendom eller planlægger du produktionsudvidelser, så har du brug for en lynhurtig miljøvurdering.

Er der ammoniakfølsom natur tæt på? Kan jeg fordoble antal årssøer? Ligger naboen for tæt på? Få en lynscreening hos KHL, der giver dig overblik samt en vurdering af de miljømæssige muligheder og udpegninger, der gælder for ejendommen.

Hvad får du med en KHL miljøvurdering?

En miljøscreening afdækker om der er:

  • problemer i forhold til afstandskrav
  • lugtgener fra stalde i forhold til naboer
  • restriktioner ift naturområder (§3 og §7)
  • konflikter i forhold til offentlig planlægning

For markarealer afdækkes følgende restriktioner

  • grundvandsinteresser
  • overfladevand til søer og havområder
  • bufferzone med nedfældningskrav
  • hældende arealer tæt på vandløb

Alt i alt får du en samlet vurdering af ejendommens produktionsmuligheder i forhold til miljøudpegninger for husdyrhold og markdrift.

Vidste du,

at det er gratis for nyetablerede landmænd at få foretage en miljøvurdering hos KHL?

Miljøvurdering - Niels Pagh

Kontakt

Kontakt os, og bestil en miljøvurdering, før du køber/sælger landbrugsejendom og jord samt ved produktionsudvidelser.

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ

Lene Egtved Andersen

Lene Egtved Andersen

Miljøkonsulent

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent