ESG – Environment, Social & Governance

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social and Governance, og er en vurdering af, hvordan din virksomhed agerer i forhold til omverdenen inden for blandt andet miljø, klima, medarbejdere og ledelse.

Samfundet stiller stadig større krav til virksomhedernes bæredygtighed. Landbruget skal allerede leve op til en række krav og branchespecifikke standarder, hvoraf mange af disse indgår i ESG – men der er ikke faste krav eller facitlister, når det gælder ESG.

Med ESG bliver du bedre værdisikret af bankerne

Landbrugsvirksomheder med fokus på ESG vurderes af finanssektoren mere værdisikre, og gør det nemmere for den finansielle sektor at dokumentere kundernes bæredygtighedsaftryk i forbindelse med fx låntagning.

Bankerne er allerede i fuld gang med at vurdere, hvilke krav de vil stille til ESG, og det er derfor vigtigt at definere den grønne profil for netop din landbrugsvirksomhed. ESG forventes at få en direkte indvirkning på landbrugets kreditratings i forhold til fremtidens investeringer.

Det lyder måske som svære og diffuse krav, men i realiteten handler en stor del af ESG om at kunne dokumentere det, du allerede gør i dag samt at være fremsynet og have en strategi- og handlingsplan for bedriften.

Få hjælp til din ledelsesrapport om ESG

Mange virksomheder, også landbrug, er begyndt at indarbejde ESG i en årlig ledelsesrapport. Her kan du beskrive de tiltag, du allerede gør på bedriften for at optimere den bæredygtige udvikling samt uddybe, hvad du forventer at ville arbejde med af tiltag i fremtiden.

Hos KHL har vi udarbejdet en fleksibel skabelon til ESG Ledelsesrapportering. Denne er udgangspunktet for vores arbejde med ESG og tilpasses individuelt til virksomheden.

Vi tilbyder også beregning af klimaaftrykket med ESGreen Tool, som er et klimaberegningsværktøj.

ESG

Environment

Klima, natur & biodiversitet samt vand- og luftkvalitet

ESG

Social

Socialt ansvar, arbejdsforhold & -miljø samt husdyrenes sundhed og velfærd

ESG

Governance

Virksomhedsledelse, økonomisk robusthed og compliance

ESG

Environment

Klima, natur & biodiversitet samt vand og luftkvalitet

E for Environment?

Environment er kort oversat miljø og handler om, hvordan virksomheden arbejder med at sænke belastningen af miljø og klima.

Miljø er et stort område, og mange forskellige faktorer spiller ind. Fx handler det om at dokumentere, hvordan landbruget arbejder med at opnå klimamålene. Det handler også om bevarelse og forbedring af biodiversiteten på din ejendom. Og så handler det om at have fokus på, hvordan din virksomhed belaster og kan reducere sin påvirkning af vandmiljø, luftbårne emissioner som ammoniak og lugt og reduktion af støj.

I dag har de fleste bedrifter i forvejen fokus på mange af disse temaer, så brug ESG som et værktøj til at få nedskrevet disse tiltag i din ledelsesrapport. Det gør bæredygtigheden af din virksomhed synlig overfor omverdenen og er med til at efterleve de krav, som den finansielle sektor efterspørger i højere og højere grad.

S for Social

S er socialt ansvar. Det er at skabe relationer til det omgivende samfund, at sikre stabile arbejdsforhold og sørge for husdyrenes sundhed og velfærd.

Det går ud på, at du tager ansvar samt oparbejder og bevarer gode relationer til dine medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og forbrugere.

Her kan du sætte fokus på uddannelse og trivsel af dine medarbejdere, hvordan du arbejder på at være åben og imødekommende over for det omkringliggende samfund og skabe grundlaget for de arbejdsforhold, der er én af hjørnestenene i den bæredygtige udvikling.

Har du husdyr, handler det også om, hvilke tiltag du anvender for at sikre høj dyrevelfærd, sænke dødelighed og reducere antibiotikaforbrug mv

ESG

Social

Socialt ansvar, arbejdsforhold & -miljø samt husdyrenes sundhed og velfærd

ESG

Governance

Virksomhedsledelse, økonomisk robusthed og compliance

G for Governance?

God ledelse er egentlig bare det, som gemmer sig bag de lidt moderne ord Governance. Her handler det om gennemsigtighed og åbenhed i virksomhedens økonomi, skatteforhold og ikke mindst den strategiske del af virksomheden.

Ledelse er et stort og omfattende begreb. Når vi tænker ledelse i ESG sammenhængen, tænker vi blandt andet på udarbejdelse af strategiske handleplaner, vi tænker på årsrapporter og benchmarking – og så tænker vi på styring og anvendt regnskabsteknik.

Gårdråd

Anvender du eksempelvis gårdråd som et ledelsesmæssigt instrument, kan det være en af måderne, hvormed du kan vise, at du helt konkret anvender ledelsesmæssige og strategiske tiltag på din bedrift.

ESG i landbruget

Sandsynligvis arbejder du allerede med ESG på din bedrift, måske endda uden at vide det. Kort fortalt handler ESG om at formidle de indsatser, du allerede gør, men også, at du har en strategi- og handlingsplan for de tiltag, du vil arbejde med i fremtiden.

Vi har gjort det nemt for dig, og har i brocuren lavet en overskuelig side, hvor du finder en kort beskrivelse af de vigtigste emner.

ESG
KHL Klimaoverblik

KHLs Klimaoverblik

Med KHLs klimaoverblik får du hurtigt indsigt i, hvordan din bedrift bidrager til klimapåvirkningen (udregnet som udledning af CO2e).

Med udgangspunkt i beregninger foretaget i klimaberegningsværktøjet ESGreen Tool får du indblik, hvordan din produktion bidrager til udledning af CO2e.

ESGreen Tool giver også mulighed for at beregne forskellige scenarier, der kan være relevante i forhold til dine strategiske overvejelser. 

Mød KHLs ESG-konsulenter

Ulrik Simonsen

Ulrik Simonsen

Driftsøkonomikonsulent

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent

Mette Skade

Mette Skade

Planteavlskonsulent