Klimamøde

På dagen, hvor tre syd- og sønderjyske landboforeninger breakede deres fusionsplaner, viste de tre foreningers politiske samarbejde sin styrke ved at samle 120 landmænd til spændende klimamøde.

– Skrevet d. 25. maj 2023

Med nyheden om planer om fusion mellem Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og LandboSyd var banen kridtet op til en spændende aften på Hotel Harmonien i Haderslev i klimaforvirringens tegn.

Landbrug & Fødevarer Syddanmark, som er foreningernes fælles politiske samarbejde, havde nemlig samlet mere end 120 landmænd og øvrige gæster på Hotel Harmonien i Haderslev til debat om klima, landbrug og politik.

Oven på en buffet-anretning var salen fyldt af mætte gæster, som kunne læne sig tilbage og følge debatten mellem et meget oplagt og kompetent panel. Her kunne Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, fortælle om landbruget klimaplan for 2030; Dyrk Mulighederne. Herefter gik debatten i gang, og emnerne var mange såsom CO2, metangas, lattergas og CO2-ekvivalenter, carbon capture samt biogas.

– Der er vist ikke noget at sige til, at vi landmænd nogle gange er lidt klimaforvirrede, fordi det er virkeligt teknisk stof det her, og når selv eksperterne er uenige, så kan man da ikke fortænke os landmænd i at have svært ved at finde hoved og hale i klimadebatten. Det er også derfor, at det er en fornøjelse at se den meget flotte opbakning til det her arrangement, hvor jeg da bestemt tror, at vi alle sammen gik lidt klogere herfra, siger Christian Lund, formand i SLF.

Meget lille dansk udledning

Blandt publikum og paneldeltagerne var der enighed om, at den danske CO2-udledning udgør en meget lille del af den globale udledning, og det var derfor i teorien har meget lille betydning, om vi reducerer vores udledning eller ej. Men der var samtidig også bred enighed om, at dansk landbrug skal nå i mål med sin klimaplan for 2030, og at der skal iværksættes de nødvendige støtteordninger og puljer til forskning.

– Vi kommer ikke i mål uden at investere massivt i forskning. Det er ikke fordi, at vi siger, at der skal helt ny teknologi til. Slet ikke. Men vi skal stadig forfine og videreudvikle den eksisterende teknologi, siger Henrik Jessen, formand for LandboSyd.

Samarbejde viser sin styrke

Deltagerne kom fra hele det syd- og sønderjyske, og der ligger ifølge Hans Damgaard, formand i KHL, en selvstændig pointe i, at et arrangement om et emne, som vedrører alle landmænd, kan blive afholdt i fællesskab mellem de tre foreninger i stedet for at blive afholdt i tre huse.

Klimamøde

– I landbruget står vi i langt de fleste tilfælde over for de samme udfordringer. Problematikkerne kender ikke til kommune- eller landboforeningsgrænser. Derfor er det stærkt, at vi i vores fælles politiske samarbejde kan arbejde for vores mere end 2.300 medlemmer i fællesskab, og jeg hæftede mig også ved, at der var mødt medarbejdere og medlemmer op fra alle vores tre foreningerne. Det viser for mig, at det tætte samarbejde allerede er etableret mellem vores foreninger på et uformelt plan. Med forslaget om fusion vil vi bygge videre på det her samarbejde, så vi kan blive ved med at være relevante for vores medlemmer og medarbejdere, mener Hans Damgaard.

Formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard, tog også del i debatten ved det velbesøgte klimamøde.

BILLEDTEKST (ØVERST): Et ekspertpanel gjorde sit til at minimere klimaforvirringen. Fra venstre er det Christian Friis Hansen, chefredaktør på Landbrugsavisen i rollen som moderator, Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, Niels Poulsen, landmand og ingeniør, Jørgen E. Olesen, professor og institutleder Aarhus Universitet, Hans Roust Thyssen klimachef i Landbrug & Fødevarer og Tavs Nyord, seniorkonsulent i Concito.