Kontingent

 1. KHL
 2. Foreningen
 3. Kontingent

Hvad koster et medlemsskab?

Tryghed, livskvalitet og økonomi har betydningen for familien. Som forening arbejder vi for, at vores medlemmer har adgang til kvalificeret rådgivning og tryghed i beslutningsprocesserne.

Vil du have del i medlemsrabatten og eventuelle udlodninger, skal du være medlem af KHLs forening. Medlemskontingentet er omsætningsbestemt, og opkræves én gang om året med betaling senest d. 20. januar.

– Vores opgave er at varetage medlemmernes interesser

“KHL er med sine omkring 800 medlemmer en aktiv forening med en engageret bestyrelse og et stærkt bagland. Det gør foreningen i stand til hele tiden at skabe bedre vilkår for medlemmerne og varetage landbrugets interesser.”

Hans Damgaard

Bestyrelsen, KHL

Bedriftsmedlemmer – kontingent 2023

 • Grundkontingent: kr. 2.150,-
 • Betaling pr. ha.: kr. 23,-
 • Betaling pr. 100 kg N: kr. 18,25
 • Loft: kr. 15.000,-

For det første medlemsskab pr. virksomhed betales der normalt kontingent-medlemskab, mens der for medlemskab nr. to betales et reduceret kontingent. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Grethe Boel Ovesen

Grethe Boel Ovesen

Sekretariatsleder

Kontingent

Øvrige medlemskategorier – kontingent 2023

 • Medejer/driftsleder: kr. 1.600,-
 • Samlever/ægtefælle: kr. 900,-
 • Bortforpagter*: kr. 2.150,-
 • Interesse: kr. 1.500,-
 • Medarbejder m/LandboUngdom: kr. 100,-
 • Medarbejder u/LandboUngdom: kr. 400,-

_____________
* Ved bortforpagtermedlemskaber opkræves desuden et beløb på kr. 23,- pr. ha. Har man ikke ansøgt om hektarstøtte eller indberettet gødningsregnskab i 2020, forudsætter vi, at ejendommens jorde er bortforpagtet eller er skov- og naturarealer. Til kontingentgrundlaget medregnes 90 % af det samlede matrikulære areal.