Seniorgruppen

 1. KHL
 2. Foreningen
 3. Seniorgruppen

KHLs seniorgruppe

Som medlem af Kolding Herreds Landbrugsforenings seniorgruppe kan du deltage i foredrag, rejser, middage og udflugter.

Bestyrelsen for Seniorgruppen ønsker at medvirke til et aktivt ældreliv. De sætter en ære i at højne livskvaliteten for de ældre, og arrangerer derfor gerne mange forskellige kulturelle indslag alle med et islæt af socialt samvær.

Seniorgruppen KHL

Seniorgruppen KHL blev oprettet i 1998 som en del af Kolding Herreds Landbrugsforening. Hver sommer arrangeres der krolf en gang om ugen, ligesom vi i vinterhalvåret bowler i Kolding Bowlingcenter Bowl’n’fun.

Seniorgruppen er for alle med interesse for foreningens aktiviteter – og alle er velkomne. Medlemskontingentet er pr. 1. januar 2024 kr. 150,- pr. person, der indbetales én gang om året inden generalforsamlingen. Kontingentet kan indbetales i Danske Bank på regnr.: 1551 kontonr. 3298 66 2019 eller via mobilepay 138047 – husk at notere navn/navne ved indbetaling.

Seniorgruppens mailadresse er: khlsenior@khl.dk.

Seniorgruppen

Tilmelding

Senest torsdag d. 10. august til Jens Lund Pedersen på pedersenjenslund@gmail.com eller på 2117 6067.

Pris og betaling: Kr. 100,- pr. person i alt for foredrag, kaffe og brød | betales via moilepay 138047, via bankoverførsel 1551 – 3296662019 (husk at notere navn og arrangement) eller kontant på dagen.

Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Landbruget og klimakrisen | Onsdag d. 23. august kl. 13.30

Hvordan kan dansk landbrug blive en del af løsningen mod en mere bæredygtig fremtid?

Danskerne forbruger og udleder lige så mange klimagasser, som de gjorde for 30 år siden, når den internationale transport medregnes.

Politikerne truer med afgifter til landbruget, men dansk landbrug er en del af løsningen i kampen for en mere bæredygtig fremtid.

Denne vinkel tager Anne Smet Andersen, cand.scient. kemi og biologi samt Jens Lund Pedersen op, og fortæller på en praktisk og forståelig måde, hvordan dansk landbrug kan imødekomme udfordringen.

Bustur til Kerteminde & Fyns Hoved | Tirsdag d. 12. september kl. 9.00

Nyd det skønne Johannes Larsen museum, der byder på kunst i særklasse, og smut samtidig forbi de smukke huse i kerteminde.

Kl. 9.00 kører vi fra Niels Bohrs Vej 4, og sætter kurs mod Kerteminde. Undervejs yder vi som sædvanlig en kop kaffe og et rundstykke på en rasteplads.

I Kerteminde besøger vi Johannes Larsen Museet, der byder på kunstoplevelser i særklasse. Kunstnerhjemmet er kernen i museet, og en jordnær kunst, bundet til sanseindtrykkene og hverdagens skønhed, har dannet grobund for dette sted, der i sig selv opfattes som ét stort maleri. Hvad enten du er interesseret i møller, kunst, arkitektur, sjældne træer eller kulturhistorie, er Møllebakken og Johannes Larsen museet et besøg værd. Vi vises rundt af museets guider, og efter den guidede tur, serveres der en lækker frokost i cafeen.

Efter frokost har vi en lille times tid til på egen hånd at se de smukke huse i Kerteminde, inden bussen samler os op og kører forbi godset Scheelenborg, der ligger ud til Fyns Hoved. Her nyder vi den særprægede og smukke natur.

Vi forventer at være retur i Kolding omkring kl. 17.30.

Seniorgruppen

Tilmelding

Senest fredag d. 25. august til Svend Åge Nørgård på bytoften4@gmail.com eller på 4076 5945.

Pris og betaling: Kr. 650,- pr. person, som dækker bustur, entreer, rundvisning, frokost og kaffe på turen | betales via moilepay 138047 eller bank 1551 – 3298662019 (husk at notere navn og arrangement). Betaling senest d. 5. september.

Afgang: Kl. 9.00 fra KHL, Niels Bohrs Vej 4 (p-plads), 6000 Kolding.

Seniorgruppen

Tilmelding

Senest mandag d. 25. september til Karen Speedtsberg på stubdrup65@hotmail.com eller på 6178 5053.

Pris og betaling: Kr. 100,- pr. person inkl. foredrag, kaffe og brød | betales via moilepay 138047, via bank 1551 – 3298662019 (husk at notere navn og arrangement) eller kontant på dagen.

Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Foredrag: Drømmen om Amerika | Tirsdag d. 3. oktober kl. 13.30

Christian Friis er uddannet idéhistoriker, og er en meget efterspurgt foredragsholder. Mød ham, og hør om “Rejsen til Amerika”.

Den 3. oktober tager Christian os med tilbage til tiden fra år 1860 og frem til 1. verdenskrig. I denne periode udvandrede én ud af ti danskere, langt størstedelen søgte lykken i Amerika.

 • Hvad rejste de væk fra?
 • Hvad håbede de at finde?
 • Hvordan blev deres nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New York?

Den danske udvandring til Amerika er et spændende stykke danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens danske samfund.

Foredraget stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden side af Atlanten.

Julefrokost på Brødsgård | Torsdag d. 23. november kl. 12.00

Kom og vær med, når vi inviterer til julefrokost i “Stalden” på Brødsgård.

Årets julefrokost afholdet i det nyrenoverede mødelokale “Stalden” på Brødsgård.

Vi skal nyde en god frokost i hyggeligt selskab med Hammers Duo, der sætter os i julestemning med sang og musik.

Seniorgruppen

Tilmelding

Senest fredag d. 10. november til Sonja Lind på sonjalind@live.dk eller på 2065 9090.

Pris og betaling: Kr. 300,- pr. person for julefrokost og underholdning | betales via moilepay 138047, via bank 1551 – 3298662019 (husk at notere navn og arrangement) eller kontant på dagen.

Sted: Brødsgård, Brødsgårdvej 52, 6000 Kolding.

Seniorgruppen

Tilmelding

Senest tirsdag d. 9. januar 2024 til Johannes Aagaard på aagaardmink@gmail.com eller på 4079 4410.

Pris og betaling: Kr. 100,- pr. person inkl. foredrag, kaffe og brød | betales via moilepay 138047, via bank 1551 – 3298662019 (husk at notere navn og arrangement) eller kontant på dagen.

Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Foredrag: Drengen fra Haderslev | Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 13.30

Tidligere faldskærmsjæger Brian Lange drømte om at blive elitesoldat. Det blev blandt andet til 15 år i Fremmedlegionen.

Brian Lange har været med til at bekæmpe rebeller i Afrika, har sprunget mere end 1.000 faldskærmsspring og har stor erfaring i dykning.

Den tidligere korporalchef fortæller om de mest kritiske øjeblikke, og om livet i en verden, der normalt opleves som lukket for os.

Generalforsamling | Tirsdag d. 20. februar 2024 kl. 19.00

Dagsorden

 • Valg af stemmetællere og dirigent
 • Formandens beretning
 • Seniorgruppens regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse samt suppleant, på valg er: Johannes Aagaard og Svend Åge Nørgård
 • Eventuelt

Seniorgruppen er vært ved smørrebrød, kaffe og underholdning.

Forslag

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 7. februar 2024.

Betaling af kontingent for 2024

Medlemskontingent for kalenderåret 2024 på kr. 150,- pr person skal indbetales på vores konto i Danske Bank regnr. 1551, kontonr. 3298662019 eller via mobilepay 138047 (husk at notere navn/navne og skrive kontingent).

Indbetaling af kontingent skal ske inden d. 20. februar 2024.

 

Seniorgruppen

Tilmelding

Senest onsdag d. 14. februar 2024 til Jens Lund Pedersen på pedersenjenslund@gmail.com eller på 2117 6067.

Pris og betaling: Det er gratis at deltage i generalforsamlingen. HUSK service, bestik og drikkevarer.

Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Krolf 2023

Kom til krolf på Brødsgård, det er både sundt og sjovt.

Der spilles hver torsdag fra kl. 14.00 – 15.30. Pris kr. 20,- pr. gang. Afhængig af vejret spilles der frem til medio oktober.

Adresse: Brødsgård, Brødsgårdsvej 52, Harte, 6000 Kolding.

Kontakt: Svend Aage Nørgård på bytoften4@gmail.com eller på 4076 5945.

Kroket - senior

Bestyrelsen for seniorgruppen

Formand

Jens Lund Pedersen
Skovvejen 65
6640 Lunderskov
T: +45 2117 6067
M: pedersenjenslund@gmail.com

Kasserer

Johannes Aagaard
Dalgaardsvej 189
6600 Vejen
T: +45 4079 4410
M: aagaardmink@gmail.com

Suppleant

Kirsten Strandhauge
Nyhavevej 13
6064 Jordrup
T: +45 2170 4001
M: nyhavevej13@profibermail.dk

Næstformand

Johannes Aagaard
Dalgaardsvej 189
6600 Vejen
T: +45 4079 4410
M: aagaardmink@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Sonja Lind
Plovfuren 9
6000 Kolding
T: +45 2065 9090
M: sonjalind@live.dk

Sekretær

Karen Speedtsberg
Nørresø Alle 111
6040 Egtved
T: +45 7553 8238 / 6178 5053
M: stubdrup65@hotmail.com

Aktivitetsleder krolf og bowling

Svend Aage Nørgård
Bytoften 4
6064 Jordrup
T: +45 4076 5945
M: bytoften4@gmail.com