Niels Peter Madsen

Fusionen mellem Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og LandboSyd, som medlemmerne i de tre foreninger stemte igennem tilbage i juni, giver allerede de første synergier.

Skrevet 11. august 2023

De første synergier af fusionen mellem Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og LandboSyd, viser sig allerede.

Det konstaterer Niels Peter Madsen, der er konstitueret administrerende direktør, i den nye forening.

Reelt blev der allerede samarbejdet, inden fusionen kom på plads på de ekstraordinære generalforsamlinger i juni. KHL har som eksempel på grund af mangel på medarbejdere trukket på assistance fra regnskabsfolkene i både Vojens og Aabenraa i løbet af foråret for at få færdiggjort årsregnskaber.

Positiv vilje til samarbejde

Direktionen anerkender samtidig, at nogle rådgivere på tværs af de tre tidligere foreninger i umiddelbar forlængelse af fusionsvedtagelsen på eget initiativ har været samlet. Det er sket for at lære hinanden at kende samt at drøfte fremtidigt samarbejde omkring opgaveløsninger. For direktionen viser det en klar positiv vilje til at tage fat på samarbejdet.

Hen over sommeren har afdelingerne rundt i husene været tyndt besatte på grund af ferieafvikling, men også her har der været set eksempler på samarbejde ved at trække på kompetence på tværs.

Planteavlskonsulenterne har ligeledes sat gang i samarbejdet. Det gælder blandt andet omkring jordprøver, hvor kunderne i de tre tidligere foreninger geografisk har ligget spredt rundt i det syd- og sønderjyske. Her arbejdes der på at foretage optimeringer omkring logistikken, så behovet for kørsel har kunnet minimeres.

Samarbejde om minkerstatninger

Samarbejdet bliver der desuden omkring rådgivning i forbindelse med erstatninger til minkavlere, der har fået lukket deres virksomheder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har en ny bekendtgørelse i høring, som vil betyde, at erstatning til minkavlere pristalsreguleres (værdisikres). Det sker for at afbøde konsekvenserne af, at udbetalingen af erstatningen har taget længere tid end forventet, og erstatningen dermed forringes som følge af inflation. De berørte skal indsende materiale senest 1. april 2024, og ministeriet forventer udbetaling af erstatninger og kompensationer i løbet af 2024. Fra den nye forening sættes der derfor fart og fuldt tryk på færdiggørelsen af det materiale, der skal indsendes.

 Ny organisationsstruktur

Niels Peter Madsen er sammen med de to øvrige direktionsmedlemmer, Anders Peter Frederiksen og Brian Lambertsen, i fuld gang med at få en ny organisationsstruktur på plads. Den forventes at være klar til udmelding i begyndelsen af september. Samtlige medarbejdere i den nye forening mødes i øvrigt til det første fællesarrangement i Vingsted-Centret i midten af september.

– Selvom der arbejdes på højtryk med ny organisationsstruktur, så kan kunder og medlemmer roligt tage fat i os. Forretningen kører videre, fusionen gør os ikke handlingslammet, og vi er klar på alle de henvendelser, vi måtte få, konstaterer Niels Peter Madsen.