Skat

Hvis dine indkomstforhold eller overskud af virksomhed ændrer sig væsentligt i forhold til forskudsregistreringen, bør du sørge for at få den tilrettet, så den passer med de faktiske forhold. Skattestyrelsen ændrer nemlig automatisk din forskudsregistrering for 2023.

Skrevet d. 25. august 2023

Før sommerferien selvangav selvstændige erhvervsdrivende deres virksomhedsresultater for 2022, og Skattestyrelsen sammenligner nu oplysningsskemaerne for 2022 med forskudsregistreringen for 2023.

Hvis du for 2023 er forskudsregistreret med et væsentligt lavere overskud af virksomhed end det, der blev selvangivet for 2022, kan du forvente, at Skattestyrelsen efter sommerferien sender et forslag om ændring af din forskudsregistrering for 2023. Hvis du ikke foretager dig noget, medfører det, at du kommer til at betale større B-skatterater resten af året. Du har dog mulighed for at afvise forslaget, og også at tilrette forskudsregistreringen, så det stemmer med dine forventninger til resultatet for 2023. Det er også muligt allerede nu at få tilbagebetalt skat for 2023, hvis den allerede betalte B-skat er for høj.

I øvrigt anbefaler vi, at betaling af B-skatterater tilmeldes PBS. Der udsendes ikke manuelle indbetalingskort, så du skal selv gå ind i skattemappen og finde oplysninger til brug for indbetalingen. Glemmer du det, vil der påløbe renter og rykkergebyrer.

Kontakt gerne din økonomikonsulent, hvis du har brug for hjælp til forskudsregistreringen.

Inge Kloster Iversen

Inge Kloster Iversen

Skattechef