Kim Skou Rasmussen - presse

På baggrund af en konsulentfejl i gødningsregnskabet anklagede Anklagemyndigheden foranlediget af Landbrugsstyrelsen KHL-medlem for overgødskning.

– Skrevet d. 3. april 2023

Der blev nedlagt påstand om bødestraf på 40.000 kroner, og der fulgte efterfølgende KO-træk. Landbrugsforeningen førte i samarbejde med Advokatkontoret KHL ApS sagen for landmanden i byretten, og domsafsigelsen understreger, at det nytter at tage kampen op mod ”systemet”.

– Vores sag viser, at Landbrugsstyrelsen åbenbart godt kan anklage en landmand for overgødskning, som ikke har fundet sted. Det svarer til at dømme en person for mord, selv om ingen er død. KHL tog handsken op og førte i samarbejde med Advokatkontoret KHL ApS sagen i byretten. Der var en fejl i gødningsregnskabet, og i praksis var der ikke overgødsket. Det ville Landbrugsstyrelsen ikke forholde sig til, men det gjorde dommeren til gengæld. Vi har på landmandens vegne fået en exceptionel og meget sjælden sejr for den lille mand mod det store system, siger Niels Peter Madsen, direktør i Kolding Herreds Landbrugsforening.

Kim Skou Rasmussen – sagen kort

Mælkeproducent og medlem af KHL, Kim Skou Rasmussen (billede til højre), Engholmgaard på Nordfyn, fik udtaget gødningsregnskabet 2017/18 til kontrol i Landbrugsstyrelsen. Han blev efterfølgende anklaget for overgødskning. Det viste sig, at hans planteavlskonsulent havde glemt at indsende et skema med indberetning om efterafgrøder med tilhørende gødningskvote inden for fristen.

Når fristen er overskredet, kan konsulenten ikke foretage indberetning, og når der ikke er indberettet efterafgrøder, tæller de ikke med i gødningsregnskabet, og landmanden får fradrag i sin kvælstofkvote. Kim Skou Rasmussen blev politianmeldt for overgødskning, og der blev nedlagt påstand om bødestraf på 40.000 kroner plus efterfølgende krydsoverensstemmelses-træk på 3 procent af den fulde EU-støtte.

En god sag

– Vi tænkte, ”det skal være løgn”. Med baggrund i konsulentens og KHLs advokats vurdering havde vi en god sag, som vi valgte at føre for Kim Skou Rasmussen i byretten – til trods for, at der fra anden side lød, at det ville være håbløst at sætte sig op mod Landbrugsstyrelsen. Det havde kun ganske få haft held med tidligere. Vores dokumentationsmateriale, som indgik i rettens begrundelse og afgørelse, var blandt andet kvittering for rensning af majs og såning af efterafgrøde, siger Niels Peter Madsen.

I domsafgørelsen lød det: ”Tiltalte har ved at henholde sig til landbrugskonsulentens beregning ikke udvist en sådan uagtsomhed, at han kan straffes for overtrædelse af de i anklageskriftet anførte bestemmelser og frifindes derfor i den rejste tiltale.” Der blev søgt om tilladelse til at anke sagen til Landsretten, men ansøgningen blev afslået af Procesbevillingsnævnet 8. marts i år.

Personlige omkostninger

– Jeg er taknemlig for, at KHL valgte at hjælpe mig, for jeg kender andre landmænd, som uden kamp har overgivet sig til Landbrugsstyrelsen i sager om overgødskning, fordi deres rådgivere vurderede, at sagen ville være tabt på forhånd. Det her er en lille, men meget vigtig sejr i et stort system, siger Kim Skou Rasmussen, som påpeger, at en sag som denne også har personlige omkostninger:

– En ting er bødestraffen, en anden, at jeg som beboer og mælkeproducent, der trods alt ”fylder” i lokalområdet, risikerede at blive stemplet som kriminel. Det havde jeg ikke brug for, og jeg er lykkelig for sagens udgang, siger den nordfynske landmand.

Yderligere information

Kontakt direktør Niels Peter Madsen på +45 4045 1749 eller Kim Skou Rasmussen på +45 2986 1228.