Budget og årsrapport

  1. KHL
  2. Erhverv
  3. Virksomhedsrådgivning
  4. Budget og årsrapport

Budget og årsrapport

Få styr på din økonomiske situation med budgetlægning. Først derefter kan du træffe effektive beslutninger for virksomhedens fremtidige drift.

Uanset om du er en veletableret virksomhed eller nystartet iværksætter, er budgetlægning en størrelse, du skal have styr på. Med et realistisk budget, budgetkontrol og årsrapport kan du analysere virksomhedens økonomi og planlægge fremtiden.

Få ro i maven med et troværdigt budget

Budgettet fungerer som et regnskab for fremtiden, hvor du og din revisor i samarbejde analysere og vurdere virksomhedens drift. I tilknytning til budgettet indgår også en følsomhedsanalyse, der fokuserer på de vigtigste områder af virksomheden.

Budgetkontrollen følger udviklingen, og giver en forklaring på eventuelle afvigelser.

Når dit budget er på plads er det en god idé at gennemgå det fra tid til anden. Det kan være nødvendigt med justering i forbindelse med fx investeringer, lån eller udvidelser af virksomheden.

Årsrapporten giver overblik

Som grundlag for fremtidige beslutninger er årsrapporten et rigtig godt grundlag. Her får du et samlet overblik over virksomhedens situation ved årets udgang, og kan sammen med revisoren eller økonomikonsulenten træffe afgørelse om økonomien i virksomheden.

Du kan både få udarbejdet en intern og en ekstern årsrapport til brug for dine beslutninger.

Marie Kock Pedersen

Marie Kock Pedersen

Afdelingsleder økonomi & HR-chef