Engbrandbæger

Engbrandbæger forekommer talrigt i mange græsmarker og især heste er følsomme over for planten. Køer tåler heller ikke de større mængder af alkaloider fra engbrandbæger.

Derfor er det nu, inden blomstring, at du skal slå eller afluge for at mindske frøsætning og frøspredning. Det er også nu, at du skal lave en strategi for den langsigtede bekæmpelse og tage stilling til, om du vil supplere lugearbejdet med sprøjtning.

Hvis det er en uoverkommelig opgave at hive planterne op, er slåning en effektiv løsning. En ekstra slåning på genvækst kan være nødvendig. Den bitre smag, men ikke giftigheden, aftager i tørret plantemateriale, og derfor skal det fjernes fra marken og destrueres. I wrap kan dyrene ikke længere smage det, og de har heller ikke mulighed for at sortere det fra. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til hverken afgræsning eller slæt.

Engbrandbæger

Bekæmpelse af engbrandbæger

Engbrandbæger er en to- til flerårig plante. Den blomstrer fra sidst i juni og hen på sensommeren. Frøene har, som mælkebøtter, en stor fnok, og spredes langt med vinden. Engbrandbæger spirer frem om foråret, og bruger det første år til at danne en roset. Blomstringen sker først i plantens andet leveår. På rosetstadiet gemmer de sig i græsset, og lugning af de små planter er ikke nemt.

Ved kemisk bekæmpelse skal der sprøjtes på 1. års rosetterne i august og eventuelt igen i foråret på planter i god vækst.

Midlerne Starane XL og Harmony 50 SX er godkendt til brug i græsmarker (MCPA er ikke godkendt i græs). Både køb og anvendelse af planteværnsmidler kræver i dag autorisation. Kontakt eventuelt din lokale maskinstation eller en landmand i nabolaget. Det kan være en god investering

Kom engbrandbæger i forkøbet

Vår- og engbrandbægere er et stort problem på især hesteejendomme, hvor græsmarkerne ofte dyrkes ekstensivt. Der tilføres ingen eller kun lidt gødning og græsdækket er ikke kraftigt nok til at kunne udkonkurrere ukrudt som brandbæger, tidsler, skræpper, gråbynke mm.
Isåning af græsfrø i august eller forår kan være en rigtig god idé.

Ved omlægning af en græsmark må der ikke spares på græsfrø. Så 30-35 kg/ha. Del eventuelt udsædsmængden i to portioner, og udså ad to omgange med forskudt kørselsretning.

Kontakt

 

Lisbeth Møller Kjær

Lisbeth Møller Kjær

Planteavlskonsulent