Landbrug & Fødevarer Syddanmark

Direktionen i den ny-fusionerede forening, som Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd og Sønderjysk Landboforening fik godkendt tilbage i juni, har her torsdag morgen offentliggjort den nye organisationsstruktur.

Direktionen består af konstitueret administrerende direktør Niels Peter Madsen samt vicedirektørerne Brian Lambertsen og Anders Peter Frederiksen.

Samtlige medarbejdere er på møder rundt i husene samt på Teams blevet orienteret om, hvilken afdeling de hører til, og hvem deres leder bliver.

HR-chef: Conni Tetens

Ejendom & Jura
Afdelingschefer Lars Rafn (Kolding) Ulla Eg (Vojens), Ellen Bruun Andresen (Aabenraa + Odense)

Regnskab og Skat
Afdelingschef: Jan Fensholt-Hansen (Kolding + Vojens)
Teamleder: Jesper Naeve Jensen (Aabenraa + Odense)

Virksomhedsøkonomi & Strategi
Afdelingschef Claus Bech Jensen (Kolding +Aabenraa + Odense)
Teamleder Carsten Friis (Vojens)

Regnskabs- & Revisorassistenter
Afdelingschef Marie Kock Pedersen (Kolding)
Teamleder: Winni Andersen (Vojens), Mette Sørensen Boysen (Aabenraa + Odense)

Salg & Kundecenter
Teamleder: René Skov Kristensen

Miljø, Fjerkræ, Tilskud, Natur, Skov
Afdelingschef: Lars Schmidt

Planteavl, Økologi, Forsøg
Afdelingschef Carsten C. Kock

Reception, Kantine, Rengøring, Pedel, Indkøb, Husene
Afdelingschef Conni Tetens

Kommunikation & Marketing
Afdelingschef: Jørgen Schultz

Udvikling
Afdelingschef: Anders Andersen

IT – Intern
Afdelingschef Martin Lerche Aaskov

Intern Økonomi
Afdelingschef: Brian Lambertsen
Teamleder: Steen Schmidt

Alt-HR
Direktør: Dennis Calender