Byg indad og opad - læserbrev - Poul B. Christensen - nyhed

“Byudvikling rimer ikke på biodiversitet. Ser vi alene på Kolding, er byen vokset til mere end dobbelt størrelse siden 70’erne. Måske vi skulle kigge mere på at bygge indad og opad i stedet for udad og dermed tænke på biodiversiteten og udnyttelsen af den gode landbrugsjord, vi har i Danmark.”

– Læserbrev skrevet d. 27. marts 2023 af Landmand/naturplejer Poul Bøving Christensen, næstformand i Kolding Herreds Landbrugsforening, Vranderupvej 92, 6000 Kolding

Byudvikling rimer ikke på biodiversitet. Det har vi vidst, lige fra de første byer blev bygget i det, der dengang var natur. Men helt galt er det i disse år, hvor kommunerne planlægger nye bolig- og industriområder ude i det åbne land. Store arealer med nybyggede boliger, veje, industri og hegn sætter sig som barrierer midt i det åbne landskab. Her hvor markerne før var dyrenes bindeled og transportveje mellem biodiversitetens åndehuller som skov, hegn, mose og eng.

Alene i Kolding er byen med forstæder og industriområder vokset til mere end dobbelt størrelse siden 1970’erne. Vi kan ikke sætte udviklingen i stå. Men den aggressive byudvikling i det åbne land på biodiversitetens bekostning piner mig.

En del af løsningen kunne være at bygge indad og opad i byerne. Flere højhuse med boliger og erhverv er skudt op i Kolding. En positiv udvikling i højden i stedet for i bredden. Masser af erhvervsbygninger i de bestående industriområder er til salg. Udnyt dem i stedet for at bygge nye industriområder. Det gælder også i de bestående boligområder: Her er plads til at udskifte gammelt med nyt. Og hvis der endelig SKAL udlægges nye boligområder, så gør det indefra, så boligerne vokser ud af den eksisterende by. Alternativet er naturfjendske knopskydninger i det åbne land.

Jeg bor selv – jeg tør næsten ikke nævne det her! – midt i naturen. På en ejendom på kanten af Kolding Ådal, hvor mine kødkvæg virker som naturplejere, og som landmand tager jeg naturligvis også hensyn til biodiversiteten og den natur, der er min arbejdsplads. Jeg er også planteavler og bidrager til at mætte 8 milliarder sultne munde. Vi har fødevarer nok i Danmark men ikke i hele verden. Det er derfor helt omsonst at bebygge noget af verdens bedste landbrugsjord, når vi i stedet har muligheden for at bygge indad og opad.