LF bestyrelse

Efter at medlemmerne i de tre landboforeninger – Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og LandboSyd – i juni stemte en fusion igennem, er der siden arbejdet på at sætte retningen for den nye forening.

– skrevet d. 1. augusst 2023

Udover at fastholde den daglige drift gælder det ikke mindst sammensætningen af den nye, fælles organisation. Men også tilrettelæggelsen af det politiske arbejde i den nye bestyrelse er i fokus. Endelig er der sat gang i en proces med at finde navnet på den ny-fusionerede forening.

Efter at medlemmerne på de ekstraordinære generalforsamlinger klart sagde ja til en fusion, var den nye bestyrelse samlet for i første omgang at foretage sin konstituering og få sat gang i arbejdet med at finde et navn. Og sidst i juli har bestyrelsen igen haft møde, hvor der sammen med direktionen blandt andet blev fulgt op på økonomi og driften i den samlede virksomhed.

– Vi har et stort fokus på at holde fuld damp på kedlerne, så vores kunder og medlemmer fortsat sikres den gode rådgivning og service, som de har fået hidtil. Det er vigtigt, selv om vi står i en periode, hvor nogle systemer skal køres sammen, og hvor der arbejdes på at få den nye organisation på plads, understreger Henrik Jessen, formand for bestyrelsen.

I slutningen af august er der planlagt et nyt bestyrelsesmøde i et døgns tid. Her bliver der flere arbejdsopgaver – eksempelvis den videre proces med at finde den kommende direktør. Bestyrelsen vil her lægge de endelige rammer for direktørstillingen i virksomheden, så der senere kan offentliggøres et spændende stillingsopslag.

Desuden skal bestyrelsen skitsere retningen for, hvordan der skal arbejdes med både virksomheden og det politiske arbejde.

– Vi skal have klarlagt vores fælles politiske mål, og vi skal have drøftet, hvordan vi bedst når disse mål. Der er mange stærke kompetencer i bestyrelsen, og dem skal vi have bragt i spil. Det bliver et døgn med fuld fart på, hvor vi i bestyrelsen også vil lade os inspirere af forskellige eksterne indlægsholdere. Der bliver helt sikkert skubbet til os, både når det gælder driften af virksomheden og i forhold til det politiske arbejde. Endelig skal mødet medvirke til, at vi i bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende, for det er vigtigt med et godt kendskab og tillid, tilføjer Henrik Jessen.

Efter fusionen består bestyrelsen af 21 medlemmer, hvoraf de tre repræsenterer medarbejderne i de tre tidligere foreninger. Medlemmerne bor spredt rundt i regionen i de syd- og sønderjyske kommuner. Samtidig er der en god fordeling på driftsgrene.